Obliczenia wytrzymałościowe za pomocą MES

Obliczenia wytrzymałościowe za pomocą MES

MES to skrót od metody elementów skończonych, metody wykorzystywanej w profesjonalnych obliczeniach wytrzymałościowych konstrukcji. Jak sugeruje nazwa, mówiąc w dużym uproszczeniu, podstawą MES jest dzielenie analizowanego obiektu na wiele prostszych kawałków, by na podstawie wykonanych kalkulacji określić wzajemne oddziaływanie mechaniczne elementów. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych programów możemy dokonywać obliczeń wytrzymałościowych różnych obiektów, w tym np. maszyn i całych linii produkcyjnych.

Korzyści z wykorzystania MES

Dzięki wykorzystaniu MES możemy bardzo dokładnie określić, czy zaprojektowana konstrukcja cechuje się dostateczną wytrzymałością. Analiza MES pozwala wyznaczyć wszelkie punkty krytyczne konstrukcji, w tym miejsca koncentracji naprężeń działających w danym układzie. Dzięki wykorzystaniu MES projektujemy konstrukcje bezpieczne i zoptymalizowane pod względem kształtu. Ta metoda daje nam możliwość zminimalizowania kosztów materiałów użytych do budowy konstrukcji.

Jak to się właściwie odbywa? Analiza wytrzymałościowa składa się zawsze z kilku podstawowych kroków. Na podstawie sporządzonego modelu (zwykle za pomocą programów typu CAD), opracowana zostaje tzw. siatka obliczeniowa, wspomniany we wstępie artykułu podział obiektu na wiele prostszych kawałków. Następnie projektant nakłada odpowiednie warunki brzegowe. Dalej określa obciążenie struktury, by finalnie dokonać wszelkich potrzebnych kalkulacji.

Możliwość symulacji różnych zachowań dzięki projektowaniu 3D

Projektowanie 3D i wykorzystanie MES pozwala symulować różne zachowania projektowanego obiektu. Jak mówią nam przedstawiciele firmy zajmującej się projektowaniem i budową maszyn Pro-Assemtworzenie zaawansowanych projektów w trójwymiarze pozwala wyłapać wszelkie błędy konstrukcyjne już na bardzo wczesnym etapie, dzięki czemu oszczędzamy czas i pieniądze.

Wykorzystanie modeli 3D usprawnia też wykonanie projektów, zmianę koncepcji w rzeczywisty obiekt. Nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie umożliwiają szybkie i precyzyjne wytwarzanie brył o nawet bardzo skomplikowanej geometrii. Oczywiście budowa zaawansowanych maszyn zawsze wiąże się też z koniecznością przeprowadzenia wszelkich potrzebnych testów w praktyce, przy czym podkreślamy raz jeszcze, że nowoczesne projektowanie pozwala uniknąć wielu błędów już na etapie wczesnych prac nad obiektem. Tak działa dziś automatyka i robotyka – nowoczesne technologie dla przemysłu są tworzone w nowoczesny sposób!

Materiał Partnera