Jak i czym spawać mosiądz?

Jak i czym spawać mosiądz?

Mosiądz jest kolorowym metalem nieżelaznym, który znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Wykorzystuje się go do produkcji armatury, amunicji, klamek oraz elementów maszyn w branży maszynowej, samochodowej, okrętowej, chemicznej i elektrotechnicznej. Spawanie tego materiału uważane jest za bardzo trudne, ale nie jest niemożliwe. Jak i czym można spawać mosiądz?

Dlaczego spawanie mosiądzu jest utrudnione?

Mosiądz jest stopem miedzi i cynku, a oba te pierwiastki mają różną temperaturę topnienia. W zależności od składu mosiądzu mieści się ona zazwyczaj w przedziale 850-950°C, co oznacza, że jest o kilkaset stopni niższa niż w przypadku żelaza, stali węglowej i nierdzewnej. Przy spawaniu mosiądzu może tworzyć się również szkodliwy gaz w postaci białego dymu. Powstaje on w wyniku topnienia dodatków połączonych z miedzią i cynkiem, takich jak ołów czy aluminium. Jak podpowiada pracownik sklepu spawalniczego Spawaj.eu, alternatywą dla spawania mosiądzu jest lutowanie, ale wymaga zastosowania dobrego topnika, a praca zajmuje dużo czasu, więc podejmuje się próby spawania tego materiału.

Spawanie mosiądzu metodą MIG

Spawanie mosiądzu metodą MIG, a więc za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego między elektrodą topliwą a spawanym materiałem, wykonuje się stosunkowo rzadko, ale jest to możliwe. Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy zastosowaniu mieszanki argonu i dwutlenku węgla w proporcji 75/25. W celu ograniczenia ilości powstającego tlenku cynku, który jest szkodliwy dla zdrowia, należy zachować krótki obszar spawania. Można to zrobić, wykorzystując technikę spawania ściegiem zamiast wykonywania jednego ciągłego złącza. Pozwala to na ochłodzenie jeziorka spawalniczego i uchronienie mosiądzu przed oddziaływaniem wysokiej temperatury przez dłuższy czas. Użycie półautomatu spawalniczego MIG pozwala na ograniczenie kosztów, ale jakość spoin może okazać się niezadowalająca.

Spawanie mosiądzu metodą TIG

Spawanie mosiądzu metodą TIG, czyli z wykorzystaniem elektrody nietopliwej w osłonie gazu obojętnego, umożliwia zachowanie precyzji w trakcie pracy. Metoda ta pozwala spawać mosiądz ręcznie, półautomatycznie i automatycznie we wszystkich pozycjach. W roli gazu osłonowego najlepiej zastosować argon lub mieszaninę argonu z helem. Spawanie mosiądzu metodą TIG trwa dłużej niż w przypadku zastosowania metody MIG, ale pozwala na uzyskanie spoin o wyższej jakości. Podczas spawania należy zadbać o ustawienie właściwego natężenia prądu, zwracając uwagę na grubość materiału i średnicę elektrody. Warto też pamiętać o tym, aby po zakończeniu spawania jeszcze przez jakiś czas chronić rozgrzany obszar mosiądzu argonem, aż do jego całkowitego wystygnięcia.

Materiał Partnera