Najciekawsze rozwiązania z dziedziny automatyki przemysłowej

Najciekawsze rozwiązania z dziedziny automatyki przemysłowej

Automatyka i robotyka to obszary, które na dobre zadomowiły się w halach produkcyjnych oraz w różnych gałęziach przemysłu. Trudno dziś wyobrazić sobie wydajną, efektywną pracę bez wykorzystania nowoczesnych technologii automatyzujących powtarzalne zadania. Następuje tu stały rozwój i pojawiają się coraz nowsze rozwiązania. Które z nich warte są szczególnej uwagi?

Internet rzeczy a czujniki

Pierwszą przełomową z punktu widzenia procesów produkcyjnych technologią, jest Internet rzeczy (IoT). Opiera się ona na wzajemnym komunikowaniu się, w ramach wspólnej sieci, wielu maszyn i urządzeń. Dane pobierane są z umieszczonych w nich czujników. Następnie przekazywane są do systemu centralnego, a tam są gromadzone i analizowane.

Taki rodzaj automatyki przemysłowej jest już realizowany w wielu polskich firmach. Szczególnie dotyczy to tych przedsiębiorstw, które działają na większą skalę i chcą jak najbardziej zoptymalizować procesy.

Ważnym etapem podczas wdrażania technologii IoT w danym zakładzie jest już sam projekt. Musi uwzględniać zapotrzebowanie danego biznesu, ale także oczekiwane koszty związane z zużyciem energetycznym i nie tylko.

Automatyzacja a cyberbezpieczeństwo

Obecnie coraz większą wagę przykłada się do cyberbezpieczeństwa. Nic dziwnego, bo jest ono ważne z punktu widzenia finansowego firmy. Wykradzione dane to ogromne straty w postaci zasobów, ale również przestoje, które obniżają wydajność.

Dlatego nowoczesne technologie z zakresu automatyzacji muszą uwzględniać także tę kwestię. Obecnie stosuje się na przykład zintegrowane systemy ze specjalnymi cyberzabezpieczeniami wbudowanymi w każdą warstwę.

Budowa lub modernizacja stanowiska produkcyjnego

Stanowiska i maszyny zawsze powinny być dostosowane do konkretnego rodzaju produktu i procesu. To jedna z podstawowych zasad, jaka przyświeca nowoczesnej automatyce przemysłowej.

Podczas budowy maszyn zawsze trzeba uwzględniać potrzeby i profil produkcji klienta, a także warunki techniczne i układ hali, na której mają pracować. Takie założenia realizowane są na przykład w firmie ABIS, która działa na rynku automatyki przemysłowej od 1994 roku i stale się rozwija. Projekty mechaniczne wykonują oni w środowisku SolidWorks oraz Siemens NX, natomiast projekty elektryczne – w Eplan i SEE Electric.

Do budowy lub rozwijania dotychczasowych stanowisk oraz maszyn można zastosować programy 3D oraz 2D. Dzięki nim można zdefiniować rozmieszczenie urządzeń oraz przewidzieć i wyeliminować ewentualne problemy logistyczne z ich rozlokowaniem na hali.

Materiał Partnera