Cyberbezpieczeństwo dla firm – zagrożenia i security awareness

Cyberbezpieczeństwo dla firm – zagrożenia i security awareness

Rewolucja cyfrowała przyniosła ze sobą wiele pozytywnych, ale także negatywnych konsekwencji. Zagrożenia cyberbezpieczeństwa należy zaliczyć do tej drugiej kategorii. Ataki hakerskie, wycieki danych czy uniemożliwianie działania stron internetowych, to tylko kilka przykładów niepożądanych postępowań. Czym jest cyberbezpieczeństwo? Jakie są możliwe zagrożenia? Jak im zapobiegać?

Czym jest cyberbezpieczeństwo?

Cyberbezpieczeństwo jest stosunkowo nowym pojęcie, które powstało w wyniku tzw. rewolucji cyfrowej. Często zamiennie określa się go mianem bezpieczeństwa IT. Z definicji są to wszelkiego rodzaju praktyki, a także najnowsze technologie, których zadaniem jest ochrona sieci informatycznych zarówno osób prywatnych jak i korporacji. Chronią one przed wypłynięciem poufnych danych, a przede wszystkim przed nieformalnym dostępem. Jakie istnieją cyfrowe zagrożenia dla firm?

Możliwe zagrożenia dla firmy

Cyberbezpieczeństwo dla firm jest kwestią, która w ciągu ostatnich lat zyskała na znaczeniu. Każdy właściciel firmy chciałby zapewnić pewną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, a także wewnętrznymi. Wraz z rozwojem technologii staje się to coraz trudniejsze. Najczęściej pojawiające się zagrożenia to:

  • Atak DDoS – spowolnienie bądź całkowite uniemożliwienie działania m.in. stron internetowych,
  • Boty – najczęściej pobierane nieumyślnie; przejęcie kontroli lub zebranie danych,
  • Ransomware – atak hakerski, polegający na zaszyfrowaniu danych, a następnie wymuszaniu okupu za ich odblokowanie. 
  • Phishing – podanie się za rzetelne źródło w celu wyłudzenia danych; pojawia się najczęściej w formie e-maila; inną odmianą jest pharming, który wykorzystuje strony internetowe. 

Świadomość bezpieczeństwa – o co należy zadbać?

Security awareness, w tłumaczeniu świadomość bezpieczeństwa, to zarówno wiedza jak i działania, które mają zapobiegać przed działaniami cyfrowych przestępców. W obecnych czasach instalacja oprogramowania antywirusowego nie zapewni całkowitej ochrony przed czynnikami z zewnątrz. Procesy związane z cyberbezpieczeństwem są złożone, dlatego też wymagają od pracowników regularnych szkoleń antypishingowych. Jedną z najczęściej zalecanych praktyk jest tworzenie kopii zapasowych każdych dokumentów. Warto również zastanowić sie nad stworzeniem reguł korzystania z firmowych danych, aby zminimalizować ryzyko nieświadomych zachowań. Należy zadbać o monitoring sieci firmowej oraz odpowiednie zabezpieczenie baz danych. Wszystkie wyżej wymienione sposoby pozwolą maksymalnie zabezpieczyć firmę przed niepożądanymi działaniami. 

Materiał Partnera