Inwestowanie na forex – mechanizmy, ryzyko

Inwestowanie na forex – mechanizmy, ryzyko

Forex to międzynarodowa giełda walutowa, która od lat przyciąga wielu spekulantów. Na czym polega inwestowanie na forex? Jak kształtuje się ryzyko? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Inwestowanie na forex – na czym to polega?

Jak wspomniano we wstępie forex jest międzynarodową giełdą walutową, która pozwala spekulować na kursach walut. Jest to możliwe, ponieważ handel walutami odbywa się w tym przypadku w czasie rzeczywistym, a sama giełda funkcjonuje przez całą dobę od poniedziałku do piątku. W efekcie jej dzienne obroty przekraczają 5 bilionów dolarów. Na czym polega handel walutami na forex? Otóż, na wymianie jednej waluty na drugą po kursie, który jest ustalany w czasie rzeczywistym. Wymiana odbywa się w parach, które są klasyfikowane jako:

  • Majors, czyli pary o najważniejszym znaczeniu, które tworzą waluty należące do dużych światowych gospodarek — EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF;
  • Minors, czyli pary tworzone przez walutę z grupy Majors oraz jedną mniej znaczącą, np. USD/CAD, AUD/USD;
  • pary egzotyczne, czyli zestawienie, w którym jedna z walut należy do kraju rozwijającego się,np. USD/RON.

Jak zacząć inwestować na forex?

Każdy, kto pragnie zacząć inwestować na forex powinien wiedzieć, że giełda jest ogólnodostępna. handel walutami wymaga bowiem jedynie posiadania odpowiedniego rachunku inwestycyjnego. Jego otwarcie jest możliwe po kliknięciu w link inwestuj z Saxo, który odsyła do oferty brokera. Wybór odpowiedniej oferty jest w tym przypadku bardzo istotny, ponieważ przekłada się nie tylko na komfort inwestowania, ale również wysokość pobieranych opłat. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w artykule przedstawiającym istotne kwestie przy wyborze brokera.

Inwestowanie na forex – ryzyko

Pragnąc zacząć inwestować na forex warto zdawać sobie sprawę z ryzyka, które jest związane z tego typu transakcjami. Powoduje ono, że inwestycja może zarówno przynieść zysk, jak i doprowadzić do utraty kapitału. W związku z tym zaleca się inwestować ostrożnie oraz umiejętnie korzystać z dźwigni finansowej. Bardzo ważne jest również podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne analizy, a także odpowiednie zarządzanie posiadanym kapitałem. Umiejętność ograniczania ryzyka to podstawa skutecznego inwestowania na forex.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie na forex może być sposobem na uzyskanie bardzo dużych zysków. Sukces jest w tym przypadku jednak uzależniony od umiejętności ograniczania ryzyka, które towarzyszy tego typu transakcjom.

Materiał Partnera