Jak działają konsultacje lekarskie online?

Jak działają konsultacje lekarskie online?

Konsultacje lekarskie online wchodzą w zakres telemedycyny, czyli świadczenia usług medycznych przy użyciu technologii teleinformatycznych. Charakteryzują się szeroką dostępnością. Generują wiele oszczędności. Korzyści czerpią zarówno pacjenci, jak i lekarze. Dowiedz się więcej, czytając artykuł!

Dlaczego warto?

Telemedycyna, czyli działania medyczne wykonywane na odległość, których celem jest ocena stanu zdrowia pacjenta i poradnictwo w zakresie jego poprawy, niesie wiele korzyści płynących zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii z zakresu zdalnej komunikacji, informatyki i medycyny w trosce o zdrowie pozwala ona przełamywać wiele barier, w tym geograficzne czy związane z relacjami interpersonalnymi. Za jej pośrednictwem możliwe jest postawienie diagnozy, wystawienie niektórych leków oraz przedłużenie recepty, zlecenie zwolnienia lekarskiego bądź danie innego rodzaju wskazówek. Pozwala ona także omówić wyniki badań, a w razie konieczności uzyskać skierowanie na kolejne.

Lekarz online to komfortowe, bezpieczne i oszczędne rozwiązanie dla wszystkich osób obciążonych problemami zdrowotnymi o różnej etiologii. Powszechna dostępność lekarzy wielu specjalizacji pozwala na zapewnienie opieki zdrowotnej na odizolowanych lub odległych obszarach wiejskich, ale także zapracowanym i aktywnym osobom, mieszkającym w mieście, które nie chcą stać w kolejce w przychodni czy czekać wiele tygodni na wizytę w gabinecie. Usługi tego typu podlegają oficjalnym zasadom jakościowym i kontrolom prawnym, co tradycyjne praktyki medyczne. Każdego lekarza biorącego udział w poradnictwie online obowiązuje także tajemnica zawodowa, rzetelność pracy czy prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta. Z telemedycyny można korzystać z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do sieci. W zależności od serwisu oferującego takie świadczenia, do zarejestrowania się na poradę z wybranym lekarzem niezbędne jest przede wszystkim stworzenie indywidualnego e-konta i wybranie odpowiadającego terminu konsultacji.

Jak działają konsultacje online?

Na konsultację możesz umówić się bezpośrednio przez witrynę internetową wcześniej wybranej platformy, która tym się zajmuje i zatrudnia lekarzy o potrzebnej dla Ciebie specjalizacji. Niektóre z nich oferują wąską grupę specjalistów, np. z zakresu psychiatrii, seksuologii czy problemów związanych z układem moczowym, inne zaś umożliwiają dostęp do lekarza rodzinnego, pediatry czy fizjoterapeuty. Konsultację można zarezerwować także poprzez aplikację na telefon (w zależności od zaawansowania technologicznego danego serwisu). Serwisy różnią się pod względem formy kontaktu z lekarzem. Niektóre z nich mają możliwość prowadzenia wideokonferencji, inne oferują tylko rozmowy telefoniczne. Czasem dostępne jest także czatowanie i mailowanie.

Przed wybraniem terminu może być konieczne wypełnienie formularza chorobowego, zawierającego pytania odnośnie do problemu, historii choroby, zażywanych leków, alergii itp. Dostępne są także platformy, w których ten etap omawia się bezpośrednio z lekarzem podczas rozmowy, czyli tak, jak w zwykłym gabinecie. Na ogół, zanim usługa zostanie zrealizowana, należy dokonać za nią płatności. Cena konsultacji online uwarunkowana jest czynnikami, takimi jak cel wizyty czy wybrana specjalizacja medyczna. Niektóre portale oferują abonament.

Materiał Partnera