Modlitwa do Matki Boskiej od spraw beznadziejnych

Modlitwa do Matki Boskiej od spraw beznadziejnych

Święta Maryjo,

przez całe życie z pokorą przyjmowałaś wolę Ojca

i nigdy nie uległaś pokusom.

Wstawiałaś się za nami w naszych kłopotach

i dawałaś nam przykład jak mamy rozplątywać ścieżki naszego życia.

Od kiedy zostałaś naszą Matką,

zawsze już przywracasz ład i przepełniasz światłem naszą więź z Panem.

Święta Maryjo, Matko Boga i Matko nasza,

Ty z matczyną czułością rozwiązujesz węzły, które mnie krępują.

Oddaję się w Twoje ręce i proszę,

byś uwolniła mnie od jakichkolwiek przywiązań i pokus.

Z pomocą Twej łaski, za Twoim pośrednictwem i za Twoim przykładem

wybaw nas od wszelkiego zła, o Pani nasza

i rozwiąż węzły, które oddzielają nas od Boga,

abyśmy wolni od wszelkiego zamętu i fałszu,

we wszystkim Go odkrywali,

ku Niemu kierowali nasze serca

i Jemu mogli służyć.