Skład i cechy samoorganizującego się, zwinnego zespołu Agile

Skład i cechy samoorganizującego się, zwinnego zespołu Agile

Zwinne zarządzanie jest jedną z odpowiedzi na trudności, jakie pojawiają się w trakcie procesu wytwarzania oprogramowania. W obszarze związanym z zarządzaniem projektami często mamy do czynienia z takimi koncepcjami jak metodyka Scrum oraz samoorganizacja zespołów projektowych. Co tak właściwie te pojęcia oznaczają oraz jakie cechy charakteryzują Agile Team? Dowiesz się z tego artykułu.

Scrum – co to jest?

Scrum nie jest metodyką (choć często bywa takim mianem określany), a bardziej ramą, na której Scrum team może zbudować autorską metodę. Metodyką natomiast jest Agile (Scrum to jedno z wielu podejść do realizacji założeń Agile). Scrum orientuje się wokół elastycznego oraz iteracyjnego podejścia do procesu kontroli realizowanego projektu.

Wizja ta zakłada, iż nie da się wszystkiego przewidzieć oraz zaplanować, przez co istotniejsza staje się odpowiedź na zmiany powstające podczas tworzenia produktu, aniżeli sztywne trzymanie się odgórnego planu działania.

Scrum jest to zatem popularny framework ułatwiający zespołowi współpracę, która dotyczy prowadzania złożonego projektu. Najczęściej wykorzystywany jest przez software house produkujący oprogramowanie, jednak może być z powodzeniem stosowany również w zespołach niezwiązanych z branżą IT.

zespół scrum

Zespół Scrumowy – charakterystyka podstawowego elementu Scrum 

Zespół Scrumowy jest zdolny do samoorganizacji, co oznacza, że autonomicznie podejmuje decyzje o tym, w jaki sposób, kto i kiedy będzie oddelegowany do wykonywania określonych zadań. Cechami samoorganizującego się zespołu są:

 • samodzielna kontrola własnych poczynań,
 • motywowanie się do pracy oraz wzajemne wsparcie,
 • skoncentrowanie się na wspólnym celu,
 • zgodne podejmowanie decyzji,
 • odpowiedzialność zbiorowa za wyniki pracy,
 • cały zespół decyduje o produkcie na każdym etapie oraz fazie jego tworzenia.

Z kolei interdyscyplinarność zespołu oznacza, iż jego członkowie posiadają wszelkie kompetencje, które są potrzebne do ukończenia pracy w sposób sprawny, przez co nie są w żaden sposób zależni od pracowników spoza zespołu.

Scrum team nie obowiązuje hierarchia. Jest to spójna jednostka organizacyjna skupiona na celu.

Zespoły Scrum pracują nad poszczególnymi członami projektu jednocześnie, a nie w sposób sekwencyjny. 

W metodyce Agile kluczową rolę w trakcie realizacji projektu odgrywa iteracyjny model pracy. Na czym on polega? Rzeźbiarz zaczynający pracę od obróbki bloku drewna, używa do ciosania siekierki w celu otrzymania ogólnego zarysu postaci. Następnie posługując się kilkoma rodzajami dłut, w każdym kolejnym podejściu nadaje rzeźbie coraz to większego poziomu szczegółowości, aż do osiągnięcia pożądanego efektu. Sposób, w jaki powstaje rzeźba w przedstawionej analogii, możemy określić mianem pracy iteracyjnej.

Charakterystycznym postępowaniem zespołów Scrumowych jest zatem działanie od ogółu do szczegółu. Zespół posiada wstępne założenia co do ogólnej wizji wytwarzanego produktu (np. User Stories), a następnie w kolejnych krokach (iteracjach) jest on dopracowywany przy uwzględnieniu informacji zwrotnych od użytkowników. W całym procesie zespół może wiele razy wrócić do wytworzonych składowych, rozbudowując produkt o kolejne funkcjonalności (bądź usuwając te, które są niepraktyczne).  

Development iteracyjny posiada niewątpliwą zaletę wśród podejść związanych z wytwarzaniem oprogramowania, a mianowicie możliwość zaprezentowania na wczesnym etapie rozwoju zarówno interesariuszom, jak i użytkownikom końcowym MVP (działającego produktu z minimalną liczbą funkcji). Wiąże się to m.in. z ograniczaniem kosztów oraz perspektywą uzyskania końcowego produktu wcześniej, aniżeli zakładano.

Procesy przepływu pracy w Scrum polegają na oparciu się na jasno określonych wydarzeniach ograniczonych czasowo. Wydarzenia składają się z następujących faz:

 • sprint,
 • codzienny Scrum,
 • planowanie sprintu,
 • przegląd sprintu,
 • retrospektywa sprintu.

Ograniczenia czasowe pozwalają skupić się na zadaniu, sprawiając, że przepływ pracy jest przejrzysty, co powoduje, iż  zespół Scrum pracuje szybko i wydajnie. Dobrze zorganizowany zespół jest w stanie przystąpić do pracy nawet jako team z firmy zewnętrznej, który nie jest na stałe związany z organizacją realizującą projekt. Scrum team jako podstawowa jednostka organizacyjną składa się z:

 • Scrum Mastera,
 • Product Ownera,
 • deweloperów.

Jakie role w ramach agile team pełnią członkowie samoorganizującego się zespołu Scrum?

zespół agile

Scrum master: co to właściwie oznacza? Jaką rolę pełni Product Owner oraz programiści

Scrum master – swoją funkcję realizuje poprzez pomoc pozostałym członkom zespołu w zrozumieniu zasad, jakimi rządzi się Scrum. Sprawuje piecze nad przepływem pracy w zespole oraz kontroluje proces wytwarzania produktu. Ponosi odpowiedzialność za efektywność zespołu.

Product Owner – do jego zadań należy opracowanie wizji produktu oraz konsultacje z klientem. Odpowiada za zwiększanie wartości produktu, która wynika z pracy deweloperów. Pilnuje, aby spełnione zostały wszelkie wymagania dotyczące projektu (zarówno funkcjonalne, jak i biznesowe). 
O roli Product Ownera możesz przeczytać tutaj.

Development Team – zespół osób, który odpowiada za wytworzenie produktu. Samodzielnie planuje oraz wykonuje zadania. 

Jaką wartość da Ci Scrum?

Scrum zachęca zespół pracowniczy do uczenia się oraz zdobywanie doświadczenia poprzez pochylanie się nad problemami podczas pracy. Wyciąganie wniosków jednakowo z wygranych, oraz przegranych, pozwala stawać się lepszym każdego kolejnego dnia.

Materiał Partnera